Administratie

Iedere ondernemer krijgt te maken met administratieve verplichtingen. Denkt u hierbij aan het voeren van een deugdelijke administratie voor bijvoorbeeld de inkomstenbelasting of omzetbelasting. Een onduidelijke of rommelige administratie kan door de belastingdienst verworpen worden. Dit heeft vervelende consequenties. Maar de administratie is meer dan een verplicht nummer, financiële informatie biedt u de mogelijkheid optimaal uw bedrijf te sturen. Wij volgen continue de actualiteiten voor u, zodat de kwaliteit van onze dienstverlening ook inhoudelijk op een hoog niveau blijft.

 

Verzorgen administratie
Op vooraf afgesproken momenten komt een administrateur van De Administratie bij u op kantoor uw administratie bijwerken. Dit kan ook op het kantoor van De Administratie gebeuren. Indien noodzakelijk wordt er bij aanvang van de dienstverlening achterstanden weggewerkt.

 

Maandrapportage
Wij verzorgen uw administratie en rapporteren u maandelijks over de voortgang binnen uw onderneming. Eventueel benodigde aangiften omzetbelasting en loonbelasting worden voor u verzorgd. U kunt uw gegevens zelf boeken, wij verzorgen een maandelijkse rapportage. Alle mutaties worden door ons gecontroleerd.

 

Kwartaalrapportage
Wij verzorgen uw administratie en rapporteren u per kwartaal over de voortgang binnen uw onderneming. Eventueel benodigde aangiften omzetbelasting en loonbelasting worden voor u verzorgd. U kunt uw gegevens zelf boeken, wij verzorgen per kwartaal een rapportage. Alle mutaties worden door ons gecontroleerd.

 

Jaarrekening
De jaarrekening van uw onderneming wordt gemaakt conform alle wettelijke richtlijnen en voldoet aan de hoogste kwaliteitsnorm.

 

Publicatiestukken
I
ndien uw onderneming in een BV uitgeoefend wordt heeft deze BV de plicht om de jaarrekening jaarlijks te deponeren bij de KvK. Deze publicatiestukken worden conform alle wettelijke regelingen opgesteld.

Terug